රූ_று_Ru

ආයුබෝවන්_நல்வரவு_welcome

අපි

­රූ_று_Ru ඇයි මේ ගෘෆ් එකට මෙහෙම නමක් දාලා තියෙන්නෙ....
6 hours ago ·  ·  · 

    • Sameera Lakshitha Fernando charitha maaru karana lookaye eka ekkenaage charitha thulin hoda nirmaana bihikiriimatath, ratata vadak athi deyak kirimata punchi ekamuthuvak bihikiriimath udesa.
      5 hours ago ·  ·  1 person

0 comments:

Post a Comment